• Ласкаво просимо!

  s1.jpg

 • 1

Popular Features

 • Наш дитячий садок.
 • Фінансовий звіт за 2017 рік
 • Фінансовий звіт про використання коштів за І квартал 2018 року
 • Звіт про завершення 2017/2018 н.р.
 • Фінансовий звіт про використання коштів за 9 місяців 2018 року
 • Фінансовий звіт за 2018 рік
 • Благодійний рахунок
 • Фінансовий звіт за 2019 рік

Фінансовий звіт про використання коштів за 2017 рік

- заробітна плата - 1507390,74 грн

- нарахування на заробітну плату - 347662,48грн

- медикаменти - 1865,00грн

- харчування - 298296,16 грн

- послуги (послуги зв'язку, технічне обслуговування газового обладнання, повірка сигналізаторів загазованості приміщення, заміри опору ізоляції електромережі) - 16687,65 грн 

- відрядження - 3808,02 грн

- вода - 3600,00 грн

- електроенергія -  38716,22 грн

- газ - 581092,74 грн

- вугілля - 75600,00 грн

- придбання ( будівельні матеріали - 27714 грн, миючі засоби - 2655 грн, канцелярські товари - 2932,25 грн, прінтер - 5640 грн, мотокоса - 5500 грн, гігрометри - 260 грн, термометри - 505 грн, кондиціонер - 5990 грн, ваги електронні - 1090 грн, електролобзик - 2299, 44 грн, шуроповерт - 3308, 16 грн, праска - 700 грн, світильники - 1887, 12 грн, двері міжкімнатні - 2536, 26 грн,  огорожа - 25000 грн, бензин - 2540 та ін.) - 82611, 91 грн

- придбання основних засобів (холодильники 2 шт., ноутбуки 2 шт., газова плита 1шт.)  - 48530,00 грн

 Отримано благодійну допомогу від батьків у натуральній формі та оприбутковано килимову доріжку та килимове покриття на суму 4096, 25 грн

Всього за  2017 рік використано 2438990,76 грн, з них  1404675,24 грн - інша субвенція з районого бюджету, 1034315,52 грн - кошти місцевого бюждету 

Фінансовий звіт про використання коштів за І квартал 2018 року
- заробітна плата – 435921,65 грн
- нарахування на заробітну плату – 99050,57 грн
- медикаменти – 0 грн
- харчування – 87872,61 грн
- послуги (послуги зв'язку, технічне обслуговування газового обладнання, повірка сигналізаторів загазованості приміщення,дератизація) – 3615,72 грн
- відрядження – 0 грн
- вода – 1088,33 грн
- електроенергія - 15377,00 грн
- газ – 20020,15 грн
- вугілля – 32998,50 грн
- придбання (миючі засоби та канцелярські товари – 1998,84 грн)
Отримано благодійну допомогу у натуральній формі та оприбутковано насосну станцію на суму 4600,00 грн
Всього за І квартал 2018 року використано 702543,37 грн, з них 534972,22 грн - інша субвенція з районого бюджету; 167571,15 грн - кошти місцевого бюждету

Звіт про завершення 2017/2018 н.р.

     Функціонування Киселівського ясел-садка здійснювалося відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003р., Санітарного регламенту для дошкільних начальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234, інструктивно – методичних листів «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 08.05.2007р. № 1/9-263), « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.1.2007р. №1/9-583), «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008р. № 1/9-811), «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах» (від 23.09.2014р. №1/9-482), «Організація роботи в ДНЗ у літній період» (від 16.03.2012р. №1/9-198), інших нормативно – правових актів.

     Протягом навчального року заклад дошкільної освіти відвідували 125 ді-тей та були охоплені соціально – педагогічним патронатом 13. Працює         5 груп: 2 - для дітей віком від 1 до 3 років; 3 - для дітей віком від 3 до 6(7) років. 100% охоплені дошкільною освітою (різні форми) діти 6 та 7 року життя, яких на території сільської ради 34. Як позитивне, слід відзначити, що протягом останніх трьох років 100% охоплюються дошкільною освітою усі діти 6-го та 7-го років життя. Ясла – садок відвідують 3 дітей із родин учасників АТО, 19 дітей із багатодітних родин. З метою задоволення соціальних та освітніх потреб, забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками, організації корекційно – розвивальної роботи з ними з січня 2018 року створено на базі групи середнього дошкільного віку інклюзивну групу, яку відвідує 1 дитина – інвалід.

     Здійснюється підвезення 4 дітей віком від 2 до 7 років з віддалених сіл Зелений Гай, Барвінок, Клапая шкільним автобусом на безоплатній основі.

     Показник охоплення дітей дошкільною освітою у 2017/2018 навчальному році у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком не змінився та становить 85%. Проте цей показник зменшився у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком у зв’язку з тим, що наповнюваність ЗДО перевищує норму (на 100 місцях виховується 154 дитини), зменшилась кількість дітей, охоплених соціально – педагогічним патронатом у зв’язку із зменшенням навантаження соціального педагога до 0,25 ставки.

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02р.          №1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених ст.57 Закону України «Про освіту» педагоги ясел-садка у повному обсязі отримують надбавки за вислугу років та престижність праці, матеріальну допомогу на оздоровлення.

   Розмір батьківської плати відповідає пункту 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015р. №911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та становить 50 % від вартості харчування на день. У грошовому еквіваленті вартість харчування однієї дитини на день встановлена у розмірі 18,00 грн для дітей віком від 1-го до 3-х років, у розмірі 24,00 грн для дітей віком від 3-х до 6-ти (7-ми) років. Встановлена пільга із плати за харчування дітей багатодітним сімям у розмірі 50%, дітям учасників АТО у розмірі 100%. Від сплати за харчування звільнена 1 дитина – інвалід.

     Покращується якісний склад педагогічних кадрів: повну вищу освіту мають 13 педагогів, базову вищу - 1, незакінчену вищу – 5. 1 педагог продовжує навчання у вищому навчальному закладі.

     У 2017/2018 н.р. курсову перепідготовку при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради пройшли 2 вихователі: Костельна Т.І., Родіміна Л.В. 2 педагоги відвідали обласні науково – практичні семінари: Тофан Т.М. – «Сучасні підходи до організації навчально – пізнавальної діяльності в дошкільних навчальних закладах» та авторський семінар Н.В. Гавриш «Виховання лідерства у дітей старшого дошкільного віку в ровесницьких стосунках»; Глушаченко А.М. –«Модернізація педагогічних технологій розвивального навчання в сучасному дошкіллі».      

     У 2017/2018 н.р. у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» були атестовані 4 педагоги:

-         вихователь Карачинська В.М. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;

-         вихователі Нікітіна А.І. та Родіміна Л.В. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст» та присвоєння педагогічного звання «вихователь – методист»;

-         вихователь Воротило С.О. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь – методист».

     На базі Киселівського ясел – садка завершується дослідно – експериментальна робота регіонального рівня з теми: «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді» за модулем «Вплив інноваційного середовища на наступність та єдність дошкільної та початкової освіти дітей у контексті їх ранньої соціалізації».

     У Киселівському яслах – садку на безоплатній основі надаються додаткові освітні послуги з хореографії, англійської мови, футболу. З дітьми працюють практичний психолог, вчитель – логопед, інструктор з фізкультури, вихователь з образотворчої діяльності, розгалужена мережа гуртків різного спрямування. Обслуговуючим персоналом ясла- садок забезпечений згідно штатного розпису. У 2018 році введено посади сестри медичної з дієтичного харчування (0,2 ставки), комірника (0,25 ставки), збільшено навантаження оператора (машиніста) котельні на 0,5 ставки, двірника на 0,25 ставки.

     Дотримуються санітарні норми утримання закладу, інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки проводяться своєчасно. Слід відзначити, що протягом останніх трьох років травматизму серед працівників не було, проте у квітні 2018 року зафіксовано 1 нещасний випадок, що стався з вихованцем.

     На засіданнях виконкому та сесіях сільської ради протягом року слуха-лись питання, що стосуються розвитку дошкільної освіти:

- про затвердження бюджету;

- про затвердження штатного розпису;

- про організацію оздоровлення дітей;

- про стан розвитку суспільної дошкільної освіти на території сільської ради;

- про підготовку обєктів соціально – культурного та житлово – комунально-го господарства до роботи в осінньо – зимовий період на території сільської ради;

- про встановлення вартості харчування та розмір батьківської плати за харчування дітей у Киселівському яслах – садку.

     Прийняті рішення позитивно вплинули на покращення харчування дітей, поповнення матеріальної бази, благоустрій території.

     Киселівською сільською радою (сільський голова Москаленко В.І.), адмі-ністрацією ясел-садка (директор Воротило С.О.) на високому рівні забезпе-чується реалізація державної політики у сфері дошкільної освіти. Вживаються заходи щодо покращення умов утримання дітей.

Рік

Заходи

Кошти

2015

Встановлення навісів над ганками, капітальний ремонт системи опалення, капітальний ремонт асфальтового покриття (заміна на тротуарну плитку)

203 731 грн

2016

Заміна асфальтового покриття на тротуарну плитку

48 000 грн

35 000 грн

2017

Обгородження каналізаційних ям, капітальний ремонт підлоги у 2-х групових приміщеннях

25 000 грн

41 244 грн

     У 2017 році проект «Капітальний ремонт харчоблоку Киселівського ясел – садка «Сонечко» Білозерського району» загальною вартістю 295,0 тис. грн. став переможцем щорічного конкурсу обласної ради проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та буде реалізований у 2018 році.

     Ясла – садок забезпечений навчально – методичною та довідковою лі-тературою, має 300 примірників книг. Щороку збільшуються видатки на придбання преси:

2015 р. – 2630 грн

2016р. – 2986 грн

2017р.– 3700 грн

Значна робота проведена по покращенню матеріально – технічної бази:

Рік

Придбання за бюджетні кошти

Сума

2016

Електричний водонагрівач

Плита електрична

М’який інвентар

Миючий пилосос

Цифрова фотокамера

Мікрофони

Мікшерний пульт

Гідрофор

Лінолеум

4700 грн

15084 грн

25000грн

6500грн

13390грн

6174грн

3423грн

4450грн

20094грн

 

Всього на суму

98 815 грн

2017

Принтер

Міжкімнатні двері

Холодильні камери

Ноутбуки

5800грн

2536грн

14600грн

25000грн

 

Всього на суму

47 936 грн

2018

Мотокоса

Плита газова

5500 грн

8930 грн

 

Всього на суму

14430 грн

Важливого значення надається співпраці зі спонсорами. Так, наприклад, завдяки допомозі фермерів та приватних підприємців, батьків поповнилась матеріально- технічна база закладу.

Рік

Придбання

2016

Жалюзі – 2 шт, полиці для квітів- 2 шт, диван з лози, стіл плетений, килимове покриття 3х4, архітектурно – декоративна споруда (фонтан), килимове покриття, покривала на ліжка, підставки для мікрофонів, пральні машинки - автомат- 2 шт.

2017

Килимова доріжка та килимове покриття

2018

Покривала на ліжка

     Продовжується робота по покращенню розвивально – ігрового середо-вища. Так, за допомогою батьків придбано розвивальні ігри для сенсорного розвитку, демонстраційний матеріал для логіко – математичної та мовленнєвої діяльності, ігрові зони. Вихователі створили куточки настрою та усамітнення, виготовили посібники з сенсорного виховання, облаштували куточки фізичного розвитку.

 

Фінансовий звіт про використання коштів за 9 місяців  2018 року
- заробітна плата – 1317817,42 грн
- нарахування на заробітну плату – 305490,43 грн
- медикаменти – 0 грн
- харчування – 231798,33 грн
- послуги (послуги зв'язку, технічне обслуговування газового обладнання, повірка сигналізаторів загазованості приміщення,дератизація) – 42845,52 грн
- відрядження – 0 грн
- вода – 5140,02 грн
- електроенергія - 128174,23 грн
- газ – 28931,79 грн
- вугілля – 32998,50 грн
- придбання (миючі засоби та канцелярські товари – 3838,84грн)
Отримано благодійну допомогу у натуральній формі  на суму 9318,30 грн (насосна станція, покривала на ліжка) 

Здійснено реалізацію проекту "Капітальний ремонт харчоблоку Киселівського ясел-садка "Сонечко" Білозерського району" на суму - 277821,00 грн, з них обласний бюджет - 100000,00 грн, місцевий бюджет - 163051,00 грн, організація - партнер - 14770,00 грн

Всього за 9 місяців 2018 року використано 2384174,38 грн, з них 1623307,85 грн - інша субвенція з районого бюджету; 646096,53 грн - кошти місцевого бюждету; 100000,00 грн - кошти обласного бюджету; 14770,00 грн - кошти організації - партнера

Фінансовий звіт про використання коштів за 2018 рік

- заробітна плата - 1773681,00 грн

- нарахування на заробітну плату - 407876,19грн

- медикаменти - 

- харчування - 375989,96 грн

- послуги (послуги зв'язку, технічне обслуговування газового обладнання, повірка сигналізаторів загазованості приміщення, заміри опору ізоляції електромережі) - 47004,89 грн

- відрядження - 2040 грн

- вода - 2040 грн

- електроенергія - 41919,88 грн

- газ - 50937,26 грн

- вугілля -  111929,90 грн

- придбання ( будівельні матеріали - 1840 грн, миючі засоби - 1805 грн, канцелярські товари - 2396 грн, наматрацники - 12650 грн та ін) - 19642,28 грн

Отримано благодійну допомогу від батьків у натуральній формі та оприбутковано покривала на ліжка та насосна станція на суму 9318,30 грн. 

Реалізовано проект "Капітальний ремонт харчоблоку Киселівського ясел-садка "Сонечко" на суму 277821  грн, з них 100000 грн - кошти обласного бюджету, 14770 грн - співфінансування ТОВ "АГРО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА АГРО-ДІЛА"

Всього за 2018 рік використано 2673431,97 грн, з них  2150672 грн - інша субвенція з районого бюджету, 522759,97 грн - кошти місцевого бюждету

Благодійний рахунок Киселівського ясел-садка:

р/р 31556326140132

ОКПО 26348098    МФО 852010

ГУДКУ в Херсонській області

на розвиток Киселівського ясел-садка

Фінансовий звіт про використання коштів за 2019 рік

- заробітна плата - 2065111 грн

- нарахування на заробітну плату - 464525,88 грн

- медикаменти - 

- харчування - 450615,68 грн

- послуги (послуги зв'язку, технічне обслуговування газового обладнання, повірка сигналізаторів загазованості приміщення, дератизація, поточний ремонт зовнішньої каналізації та ДВК газового обладнання) - 236447,45 грн 

- відрядження - 1200 грн

- вода - 8369,44 грн

- електроенергія -  49572,50 грн

- газ - 42244,14 грн

- вугілля - 159999,49 грн

- придбання - 24134, 74 грн (електролічильник та електрообладнання, шпалери, килимове покриття, миючі та дезинфікуючі засоби, канцелярські товари)

- придбання основних засобів (холодильник)  - 7820,00 грн

 - курси перепідготовки відповідальних за безпечну експлуатацію газового обладнання - 300,00 грн.

Всього за  2019 рік використано 3510340,32 грн, з них  2483723,00 грн - інша субвенція з районого бюджету, 851617,32 грн - кошти місцевого бюждету, 175000,00 грн - кошти районного бюджету 

Новини

 • Наш дитячий садок.

 • Фінансовий звіт за 2017 рік

  Фінансовий звіт про використання коштів за 2017 рік - заробітна плата - 1507390,74 грн - нарахування на заробітну плату - 347662,48грн - медикаменти - 1865,00грн - харчування

  Read More
 • Фінансовий звіт про використання коштів за І квартал 2018 року

  Фінансовий звіт про використання коштів за І квартал 2018 року- заробітна плата – 435921,65 грн- нарахування на заробітну плату –

  Read More
 • Звіт про завершення 2017/2018 н.р.

  Звіт про завершення 2017/2018 н.р.      Функціонування Киселівського ясел-садка здійснювалося відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про

  Read More
 • Фінансовий звіт про використання коштів за 9 місяців 2018 року

  Фінансовий звіт про використання коштів за 9 місяців  2018 року- заробітна плата – 1317817,42 грн- нарахування на заробітну плату –

  Read More
 • 1
 • 2