Ми в експерименті

Здійснюється дослідно – експериментальна робота регіонального рівня за темою:
«Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді»
за модулем
«Вплив інноваційного середовища на наступність і єдність дошкільної та початкової освіти дітей у контексті їх ранньої соціалізації»
Науковий керівник: Назаренко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", учитель – методист, член – кореспондент УААН