Звіт про результати підсумкового етапу дослідно - експериментальної роботи у Киселівському ЗДО

Звіт про хід дослідно-експериментальної роботи

у навчальних закладах

Тема дослідно-експериментальної роботи

«Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді» за модулем «Вплив інноваційного середовища  на наступність і єдність дошкільної та початкової освіти дітей у контексті їх ранньої соціалізації».

Дата, номер наказу МОН України, управління освіти і науки Херсонськоїобласної державної адміністрації про проведення дослідно-експериментальної роботи.

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації від 31 грудня 2013 року №627 «Про здійснення інноваційної діяльності в освітніх закладах області в 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік» та відділу освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації від 28 січня 2014 року №42 «Про здійснення інноваційної діяльності в освітніх закладах району у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік».

Загальноосвітній (дошкільний, позашкільний) навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент (повна назва; поштова та електронна адреса, телефони).

Киселівський ясла – садок Білозерського району Херсонської області; адреса: 75022   Херсонська   область,   Білозерський    район,   с.Киселівка,   вул. Освітянська - 35 А, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">dnzsonechko72@meta.ua, т. (247) 57-4-84.

Киселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області; адреса: 75022 Херсонська область, Білозерський район, с.Киселівка, вул. Освітянська - 45 , електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Kisel.shkola@i.ua,                 т. (247) 57-4-47.

Керівник закладу (директор, заступник директора); прізвище, ім’я, по батькові; кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь).

Завідувач  Киселівського ясел – садка - Воротило Світлана Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, вихователь – методист, магістр управління навчальним закладом.

Директор Киселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Ковальчук Наталія Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада; кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь).

Науковий керівник – Назаренко Людмила Миколаївна, доктор філософії.

Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: 2013-2018р.р.

Опис виконання завдань відповідного етапу дослідно-експериментальної роботи

IV. Підсумковий етап (з 01.09.2017р. по 01.06 2018р.), який передбачає здійснення оцінки ефективності застосування інноваційних підходів до  управління навчальним закладом, стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і  учнівської молоді, впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на сформованість соціальної компетентності дітей.

Завдання:

1.Здійснити вихідний моніторинг базових параметрів експериментально-дослідної роботи (рівень готовності керівників та педагогічного колективу до здійснення соціалізації особистості, вплив управлінських засобів на ефективність зазначеного процесу, рівень сформованості соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку та учнів 8-11 класів).

2.  Визначити перспективи застосування інновацій, які були апробовані під час науково-дослідної роботи, умови найбільш їх ефективної реалізації. Передбачити шляхи розширення бази експерименту.

3. Здійснити статистично-кількісний та описово-якісний аналіз результатів експерименту.

4. Виявити ступінь відповідності результатів експерименту меті і гіпотезі дослідження.

5. Провести експертизу результатів експериментального дослідження, їх презентацію.

6.  Розробити науково-методичні рекомендації за темою дослідження.

7. Розробити науковий звіт про результати експериментального дослідження.

     Педагогічні колективи Киселівського ясел – садка та Киселівської ЗОШ   І-ІІІ ст. є базовими навчальними закладами дослідно – експериментальної роботи регіонального рівня з теми: «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді» за модулем «Вплив інноваційного середовища на наступність та єдність дошкільної та початкової освіти дітей у контексті їх ранньої соціалізації».

     Підсумковий етап має на меті здійснення оцінки ефективності застосування інноваційних підходів до  управління навчальним закладом, стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і  учнівської молоді, впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на сформованість соціальної компетентності дітей.

  З метою формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, родинно – побутової та соціально – комунікативної компетентності, вміння орієнтуватися у світі людських взаємин педагоги поруч із традиційними засобами (заняття, бесіди, читання творів художньої літератури тощо) використовують комунікативні, та рольові ігри, малюнкові завдання, релаксаційні вправи, елементи групової дискусії, екскурсії, дитячу журналістику тощо. При організації освітнього процесу педагоги систематично стали використовувати різноманітні засоби формування соціального досвіду дітей у комплексі, реалізовувати їх не лише на спеціальних заняттях, а і у повсякденному житті.

           У Киселівському яслах – садку розроблена та реалізується Програма розвитку закладу на період з 2017 по 2020 роки, на безоплатній основі працюють гуртки «Музичні краплинки», «Чарівні промінчики», «Казкові дива», «Юні кореспонденти», «Добринка», «Майбутній комерсант» та надаються додаткові освітні послуги вчителем – логопедом, хореографом, вихователем з англійської мови, практичним психологом, інструктором з фізкультури, вихователем з образотворчої діяльності.

    Оновлено зміст і форми співпраці педагогів Киселівського ясел – садка з батьками вихованців. З метою формування педагогічної культури батьків, досягнення комплексної взаємодії на основі поєднання сімейного та суспільного виховання у закладі розроблена система просвітницької роботи з батьківською спільнотою. Складниками цієї системи є діагностичний, варіативний, самоосвітній напрями, нетрадиційні форми роботи та робота з батьками майбутніх першокласників. Батьки стали активними учасниками освітнього процесу. Зокрема, залучаємо їх до  гурткової роботи, конкурсів сімейної творчості, міні – проектів, роботи «Майстерні спілкування», засідань педагогічної ради тощо. Практичні матеріали з організації взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками щодо забезпечення успішної соціалізації дошкільників узагальнені творчою групою педагогів у складі: Глушаченко А.М., Лакусти О.В.,  Нікітіної А.І., Тофан Т.М. у методичних рекомендаціях «Соціалізація дітей в родинно – освітньому просторі: праксеологічний аспект», схвалених науково – методичною радою районного методичного кабінету КУ «Районний центр обслуговування закладів освіти» (протокол № 2 від 21.02.2018р.).

Колективами Киселівського ясел – садка та Киселівської ЗОШ І-ІІІ ст. за відповідним змістовим модулем розроблена система управління процесом взаємодії дошкільного навчального закладу і загальноосвітнього навчального закладу, спрямована на створення організаційно – педагогічних умов формування готовності дитини до активної взаємодії із соціумом на основі середовищного підходу.

Пропонована система розроблена з урахуванням сучасних вимог до дошкільної освіти та управлінської діяльності керівників ЗДО та ЗЗСО. Вона має шестирівневу блокову будову і містить структурні елементи (блоки): організаційної роботи (забезпечує реалізацію загальних підходів до управління і організації роботи ЗДО та ЗЗСО), методичної роботи (об’єднання зусиль педагогів ЗДО та ЗЗСО, підвищення професійної компетентності), діагностики індивідуальних особливостей дітей (диференціація дітей за готовністю до шкільного навчання, виявлення їх індивідуальних особливостей), навчально – виховної роботи (проведення навчально – виховних заходів, створення єдиного навчально – розвивального простору), взаємодії з батьківською спільнотою (організація психолого – педагогічної просвіти батьків), контролю та аналізу результатів   (виявлення проблемних питань, надання своєчасної допомоги, визначення нових цілей та перспектив). Кожен складник системи є її невід’ємною частиною і характеризується сукупністю відповідних взаємопов’язаних заходів, форм і методів. Новому розумінню наступності у роботі вихователів і вчителів початкових класів сприяла організація дослідно – експериментальної роботи регіонального рівня з теми: «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді» за модулем «Вплив інноваційного середовища на наступність і єдність дошкільної та початкової освіти дітей у контексті їх ранньої соціалізації». Практика переконує, що успіх життєдіяльності дошкільного навчального закладу в цілому й успішність реалізації принципу наступності зокрема можливо забезпечити тоді, коли керівник творчо виконує управлінські функції, використовує сучасні управлінські методи, як інструменти впливу, котрі сприяють розвитку активності й ініціативи, творчості членів колективу для досягнення ключових результатів, і які грунтуються на науковій основі.

З урахуванням сучасних вимог до дошкільної освіти, управління діяльності керівника та фахової компетентності вихователів розроблена система підготовки вихователів ЗДО до соціалізації дошкільників. Вона має трикомпонентну будову і містить структурні елементи (підсистеми): організаційно – діагностичну (має на меті формування готовності вихователів до професійної діяльності у напрямі соціалізації дошкільників), змістово – діяльнісну (реалізація моделі професійної підготовки вихователів ЗДО до роботи з дошкільниками щодо формування їх соціальної компетентності: формування у педагогів достатнього рівня знань та умінь щодо планування засобів, методів і форм проведення роботи з дошкільниками, використання різних засобів навчання і розвитку, організації життєдіяльності дітей дошкільного віку, проведення теоретичних і практичних занять тощо), рефлексивно – прогностичну (визначається сформованістю професійно – значущих якостей особистості для здійснення професійної діяльності. Система підготовки вихователів ЗДО до соціалізації дошкільників – це замкнута об'єктивна єдність, пов'язаних між собою елементів, упорядкованих за певними принципами та визначеними метою і завданнями її функціонування, що має розроблені форми, засоби та методи, які забезпечують прикінцевий результат, а саме готовність до соціалізації дошкільників. Практика переконує, що у структурі професійної готовності вихователя ЗДО до соціалізації дітей дошкільного віку мають бути такі провідні компоненти: мотиваційний (бажання працювати з дітьми, самовдосконалюватись), когнітивний (професійні знання та уявлення), діяльнісний (професійні уміння та навички).

     Упровадження розробленої системи управління процесом взаємодії ЗДО та початкової ланки освіти, спрямованої на реалізацію принципу наступності у практику роботи закладів дошкільної і загальної середньої освіти створює необхідні умови для тісного співробітництва, взаєморозуміння та взаємодії освітніх менеджерів, вихователів та вчителів, психологічної служби, батьків, медичних працівників. Для реалізації принципу наступності розроблено зміст та оновлено методи управління взаємодією ЗДО та початкової ланки освіти, які реалізуються у спеціально організованій діяльності адміністрації, педагогів, батьківської спільноти. Методи та форми забезпечення наступності можуть бути різноманітними, їх вибір обумовлений ступенем взаємозв’язку, стилем, змістом взаємин освітніх установ. Важливо, щоб  робота здійснювалась за трьома основними напрямками: взаємодія педагогічних колективів, робота з дітьми, співпраця з батьками.

Впровадження розробленої системи підготовки вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку у діяльність ЗДО сприятиме не лише формуванню готовності вихователів до означеного процесу, а й підвищить його ефективність.

Констатовано позитивну динаміку у формуванні в дітей старшого дошкільного віку соціальної компетентності та готовності до шкільного навчання, зросла фахова компетентність педагогів та їх інформаційно – видавнича діяльність. Окрім того, варто відзначити, що активізувалась взаємодія з соціальними інституціями та батьківською громадськістю, створено соціалізуючий освітній простір, започатковано випуск газети киселівських дошкільнят «Киселівське сонечко».

    Укладено методичні рекомендації «Засоби набуття соціального досвіду дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку», у яких розглядається проблема соціалізації дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку; пропонуються засоби набуття ними соціального досвіду, зокрема: засоби дитячої журналістики, екскурсій, інформаційний компонент соціалізуючого простору. Методичні рекомендації схвалені засіданням кафедри теорії і методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (протокол №2 від 12.10.2017р.)

     Педагогічний колектив Киселівського ясел – садка взяв участь у Всеукраїнському огляді педагогічних інновацій у дошкільній освіті (м. Київ, 2017 рік),  посів I місце у районному етапі Всеукраїнського фестивалю – огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків «Джерело батьківських знань» (квітень 2017 року), ІІ місце у Всеукраїнському фестивалі – конкурсі  «Зірки майбутнього» (м. Херсон, листопад 2017 року), ІІ місце у районному фестивалі-огляді на кращий стан фізичного виховання у заклад дошкільної освіти (березень 2018 року). Директор Киселівського ясел – садка Воротило С.О. нагороджена дипломом IX Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій  (м. Черкаси, вересень 2017 року), вихователі Лакуста О.В. та Тофан Т.М. нагороджені грамотами за перемогу в Конкурсі освітніх технологій – 2017, проведеному редакцією журналу Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання». Вихователь – методист Капля Ю.О. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нова українська школа – діалог з В. О. Сухомлинським», вихователі Лакуста О.В. та Родіміна Л.В. -  у ІІІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) науково – методичній конференції «Теоретико – методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами».

Протягом 2017/2018 навчального року були проведені спільні заходи:

-         засідання педагогічної ради з теми: «Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти як основа подальшого успіху дитини в умовах безперервної освіти»;

-         міні–педрада «Діяльність педагогічного колективу щодо створення умов для успішної соціалізації дошкільників»;

-         цикл семінарських занять «Засоби формування соціального досвіду дітей»;

-         взаємовідвідування занять, уроків, свят;

-         дні відкритих дверей;

-         психологічні та комунікативні тренінги для вихователів й учителів;

-         спільні виставки педагогічної літератури, програм, інновацій дошкільної та початкової ланок освіти;

             Як позитивний факт, слід відзначити, що завдяки здійсненню дослідно – експериментальної роботи не лише зросла фахова компетентність педагогів, але й активізувалась їх інформаційно – видавнича діяльність (таблиця 1). Так, протягом 2017/2018 року опублікували матеріали з досвіду роботи 8 педагогів Киселівського ясел – садка.

      Так протягом 2017/2018 навчального року надрукували статті:

•   Воротило С.О. Система взаємодії управлінського складу дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу щодо реалізації принципу наступності.//Науковий пошук молодих Збірник статей аспірантів та магістрантів, 2017

•   Лакуста О.В. Шляхи підготовки вихователів ДНЗ до соціалізації дітей дошкільного віку          Таврійський вісник. Науково – методичний журнал. – 2017.- №4 (60)

•   Воротило С.О. Засоби набуття соціального досвіду дітьми  старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: методичні рекомендації Воротило С.О., Ковальчук Н.А. Засоби набуття соціального досвіду дітьми  старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: методичні рекомендації/С.О. Воротило, Н.А. Ковальчук. Херсон, 2017.-158с.

•   Лакуста О.В. Самоосвітня діяльність як умова професійного розвитку вихователів сучасного дошкільного навчального закладу.//Теоретико – методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали ІІІ Всеукраїнської (з міжна-родною участю) науково – методичної конференції (05 грудня 2017 року, м. Херсон): в 2 ч./ за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В.- Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2017.- Ч.І.- 271 с.

•   Родіміна Л.В. Організаційно – педагогічне забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти (з досвіду роботи).//Теоретико – методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали ІІІ Всеукраїнської (з міжна-родною участю) науково – методичної конференції (05 грудня 2017 року, м. Херсон): в 2 ч./ за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В.- Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2017.- Ч.І.- 271 с.

•   Лакусти О.В., Тофан Т.М. В стилі ретро, в стилі джаз. Ідея випускного свята.//«Дошкільне виховання», 2017. №3

•   Воротило С.О. Система управління процесом взаємодії дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів щодо реалізації принципу наступності.//Матеріали ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій/ [Упор. Назаренко Г.А.].- Черкаси: ЧОПОПП, 2017.- 264 с.

•   Творча група педагогів у складі Глушаченко А.М., Лакусти О.В., Нікітіної А.І.,  Тофан Т.М. Соціалізація дітей в родинно – освітньому просторі: праксеологічний аспект (методичні рекомендації).// Соціалізація дітей в родинно – освітньому просторі: праксеологічний аспект (методичні рекомен-дації)/ КУ «РЦОЗО» Білозерської районної ради, 2018р. – 140с.

•   Капля Ю. О. В. О. Сухомлинський про організацію навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Херсон, 2018.-265 с.

Завдячуючи реалізації розробленої системи взаємодії ЗДО та початкової школи у напрямі забезпечення наступності спостерігаються такі позитивні результати:

-         діти  п’ятирічного віку  стовідсотково охоплюються дошкільною освітою;

-         спостерігається єдність, взаємозв’язок у роботі педагогічних колективів навчальних закладів та узгодженість мети, змісту, методів у роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з урахуванням їхніх вікових особливостей;

-         створено цілісний освітньо – інформаційний простір для реалізації в ньому  єдиної, динамічної та перспективної системи розвитку, виховання і навчання  кожної  дитини;

-         спостерігається зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів;

-         забезпечується безболісний та успішний перехід з ДНЗ до початкової школи, створено комфортне психологічне середовище для дітей в освітньому просторі «Дитячий садок – початкова школа»;

-        підвищується рівень задоволеності батьків умовами навчання та виховання дітей в ЗДО та початковій школі.